English

Privacy Policy for MediaTuig Film Production

MediaTuig Film Production (“MediaTuig”, “we”, “us”, or “our”) is committed to protecting the privacy of our customers, partners, and users of our website and services. This Privacy Policy explains what information we collect, how we use it, and the choices you have about your information.

Information Collection and Use

We may collect personal information, such as your name, email address, phone number, and mailing address, when you contact us through our website or by email. We use this information to respond to your inquiries and to send you information about our services.

We may also collect non-personal information, such as IP address, browser type, and usage data, when you visit our website. We use this information to improve our website and services and to understand how our website is being used.

We may also collect personal information, such as your name, email address, phone number, and mailing address, when you contact us through our website or by email. We use this information to respond to your inquiries and to send you information about our services.

We may also collect non-personal information, such as IP address, browser type, and usage data, when you visit our website. We use this information to improve our website and services and to understand how our website is being used.

Cookies and Tracking Technologies

We may use cookies and tracking technologies on our website to personalize your experience and to understand how our website is being used. You can choose to disable cookies in your browser settings, but please note that this may limit your ability to use some features of our website.

Sharing of Information

We may share your information with third-party service providers for the purpose of providing our services and running our business. These third parties are contractually obligated to use your information only for the purpose of providing the services we have contracted them for.

We may also share your information as required by law or to protect our legal rights.

Security

We take reasonable measures to protect your information from unauthorized access, use, or disclosure. However, no method of transmission over the internet, or method of electronic storage, is 100% secure. Therefore, we cannot guarantee its absolute security.

Changes to this Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time to reflect changes in our practices or to comply with legal requirements. We will notify you of any material changes by posting a notice on our website or by sending you an email.

Contact Us

If you have any questions or concerns about this Privacy Policy, please contact us at info@mediatuig.com.

Nederlands:

Privacybeleid voor MediaTuig Film Production

MediaTuig Film Production (“MediaTuig”, “wij”, “ons” of “onze”) is toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze klanten, partners en gebruikers van onze website en diensten. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke keuzes u hebt over uw informatie.

Informatieverzameling en -gebruik

Wij kunnen persoonlijke informatie, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres, verzamelen wanneer u contact met ons opneemt via onze website of per e-mail. Wij gebruiken deze informatie om uw verzoeken te beantwoorden en om u informatie over onze diensten te sturen.

Wij kunnen ook niet-persoonlijke informatie, zoals IP-adres, browsertype en gebruiksdata, verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om onze website en diensten te verbeteren en om te begrijpen hoe onze website gebruikt wordt.

Cookies en trackingtechnologieën

Wij kunnen cookies en trackingtechnologieën gebruiken op onze website om uw ervaring te personaliseren en om te begrijpen hoe onze website gebruikt wordt. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw browserinstellingen uit te schakelen, maar houd er rekening mee dat dit uw mogelijkheid om sommige functies van onze website te gebruiken, kan beperken.

Delen van informatie

Wij kunnen uw informatie delen met derde-partij dienstverleners voor het verlenen van onze diensten en het runnen van ons bedrijf. Deze derden zijn contractueel verplicht om uw informatie alleen te gebruiken voor het doel waarvoor wij hen hebben ingehuurd.

Wij kunnen ook uw informatie delen zoals vereist door de wet of om onze juridische rechten te beschermen.

Beveiliging

Wij nemen redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Echter, geen enkele methode voor overdracht over het internet of elektronische opslagmethode is 100% veilig. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid hiervan niet garanderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen om veranderingen in onze praktijken weer te geven of om te voldoen aan juridische vereisten. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele belangrijke wijzigingen door een bericht te plaatsen op onze website of door u een e-mail te sturen.

Neem contact met ons op

Als u vragen of zorgen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@mediatuig.com.